“Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.” (K. Schippers).

Welkom bij het I.P.R.R., Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie. Het I.P.R.R. biedt een vierjarige opleiding relatie- en gezinstherapie aan. Het basisreferentiekader is het systeemdenken. Binnen dit kader situeert het I.P.R.R. zich in de samenwerkende (H. Anderson e.a.) en appreciërende (P. Lang, E. McAdam e.a.) benaderingen, waarin de therapeutische relatie centraal staat. Systeemtherapeuten zoeken in dialoog met cliënten een zinvol verhaal en omgang voor de moeilijkheden die zich aandienen. De aandacht kan daarbij gaan zowel naar de onderlinge interacties als naar het samen creëren van een hoopvolle en toekomstgerichte verhalen die voor het systeem betekenisvol zijn. In het I.P.R.R. wordt veel belang gehecht aan verschillende vormen van verbale en non-verbale taal.

Het I.P.R.R. is een door de BVRGS erkend opleidingsinstituut. Het I.P.R.R. is lid van de Training Institute Chamber van de European Family Therapy Association.

Opleiding