Els Van Daele

Els Van Daele is criminoloog (lic.) en seksuoloog (lic.). Zij werkt als systeemtherapeute en als (forensisch) groepstherapeute in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus te Grimbergen en te Brussel (ITER, Centrum voor Daderhulp). Binnen IPRR is zij hoofdtrainer van de opleiding familie- en systeemtherapie. Zij is lid van de Belgische Vereniging van Opleiders van Systeemtherapeuten, Lid van de BVRGS en van de EFTA.

Publicaties

 • Wilpert, J., Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2019). De werkalliantie bij de behandeling van
  plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdschrift voor Seksuologie, 43 (1), 31-
  37.
 • Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2015). Autonomy, Mastery, and Purpose: motivational
  technology 3.0 at the service of forensic sex offender therapists. Sexual Offender
  Treatment, Volume 10 (2015), Issue 2.
 • Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2011). Denial of sexual crimes. In: Douglas P. Boer,
  Reinhard Eher, Leam A. Craig, Michael H. Miner, and Friedemann Pfäfflin (Eds.)
  International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders.
  Theory, Practice and Research. 355-372. England : Chichester: Wiley-Blackwell
 • Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2009). Ontkenning van seksuele delicten: een
  therapeutische verkenning. Tijdschrift voor Seksuologie, 33 (1), 13-22.
 • Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2009). Supervisie met een forensisch team vanuit een
  systemisch perspectief. In: Baeke, J., Verbeeck, N., Debbaut, D., Decavel, B. & Gunst, E.
  (red.)(2009). Sporen naar verandering. Behandeling van seksueel delinquent gedrag.
  Antwerpen-Apeldoorn, Garant.
 • Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2007). Herstel vanuit de cel. Werkwoorden van daders.
  Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie.
 • Van Daele, E. & Walravens, G. (2007). De verantwoordelijkheid van de therapeut voor
  de verantwoordelijkheid van de cliënt. Over het betrekken van partners bij de therapie
  met daders van seksueel misbruik. Tijdschrift voor Familietherapie, 12 (2), 157-187.
 • Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2006). Woorden die werken. Pretherapeutisch schrijven
  met gedetineerde daders van seksueel misbuik. Tijdschrift voor Familietherapie, 12 (1),
  39-67.
 • Van Daele, E. (2005). Hulpverlening aan seksuele delinquenten; systeemtherapeutische en
  motivatiebevorderende aspecten in een ethisch kader. In: Gerechtelijke geestelijke
  gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk. Liber Amicorum Joris Casselman.
 • Van Daele, E. & Opsteyn, J. (2001). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten in een
  ambulant therapeutisch kader. in: Casselman, J., Goethals, J., Hutsebaut, F. (Eds.).
  Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk (p. 205-216). Politeia: Brussel.
 • Van Daele, E. (2000). Psychotherapie met licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 26, 354-371.
 • Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (1999). Werkboek Daderhulp. Therapie bij seksueel misbruik. Leuven: Acco.