Opleidingsjaar 3

'De kleine prinses' lang smal

Opleiders: Ilse Penne, Annie Nuyts, Hugo Ruymbeke en Magda Heireman

In het derde jaar wordt er gezocht naar een integratie van de verschillende theoretische en klinische modellen. Centraal in de opleiding staat de verdieping in systemische onderwerpen.

Verschillende stromingen worden ingeoefend waaronder de oplossingsgerichte therapie, EFT en het narratief perspectief. Daarnaast komen specifieke thema’s aan bod: ontrouw, geweld, gender en seksualiteit.

Elke student brengt aan de hand van videomateriaal twee supervisies in de groep. Er wordt verwacht dat ze relevante en recente literatuur opzoeken en meebrengen. Tijdens deze supervisies wordt expliciet aandacht besteed aan deontologische thema’s en het werken met ‘de innerlijke dialoog’ van de therapeut. Het professioneel functioneren met aandacht voor de eigen achtergrond vormen de bouwstenen van het derde jaar.