Supervisoren-opleiding


JAAROPLEIDING 2018
‘SUPERVISOR IN DE RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE’
GEORGANISEERD DOOR HET KORZYBSKI INSTITUUT & HET INSTITUUT VOOR PSYCHOTHERAPEUTISCHE RELATIES EN REFLECTIE
erkend door de BELGISCHE VERENIGING VOOR RELATIE- en GEZINSTHERAPIE en SYSTEEMCOUNSELING

OPZET
Er is groeiende vraag naar supervisie binnen de relatie- en gezinstherapie. Dit creëert de nood aan modellen waarbinnen de supervisie kan gebeuren. Binnen de BVRGS heeft de Commissie Supervisoren de erkenningscriteria voor een opleiding tot supervisor uitgewerkt.
Het Korzybski Instituut en het I.P.R.R. werkten aan de hand van deze criteria een opleiding verder uit en namen het initiatief om de eerste opleiding voor supervisoren in de relatie- en gezinstherapie te organiseren.
Het resultaat is een jaaropleiding “Supervisie in de Relatie- en Gezinstherapie”, die erkend is door de BVRGS.
Het volgen van een jaaropleiding tot supervisor is vanaf 15 september 2017 één van de criteria om als supervisor door de BVRGS erkend te worden.

DOELGROEP
• Kandidaten hebben minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut .
• Kandidaten zien minimaal 10 cliënten (systemen) per week.
• Kandidaten zijn minstens 3 jaar lid van de BVRGS.
• Kandidaten kunnen tijdens het opleidingstraject 2 casussen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben aan de hand van een videofragment.

INHOUD VAN DE JAAROP0LEIDING
• Het leerproces van deze opleiding beoogt het integreren van theorie, kennis en methodieken over supervisie die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten.
• Daarnaast ligt de nadruk op de eigen supervisiepraktijk en op het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.
• Tijdens de opleiding komen verschillende supervisieperspectieven aanbod die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten.
• Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 2 supervisie-casussen inbrengen aan de hand van videomateriaal.
• De opleiding is een traject van 12 maanden: 12 dagen van 7 opleidingsuren per dag, of in totaal 84 uur.

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN
De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:
1. Feedback gestuurd perspectief – Karine Van Tricht – Context Leuven
2. Narratief Perspectief – Sabine Vermeire – Interactie Academie Antwerpen
3. Ontwikkelingsgericht perspectief – Greet Splingaer – Rapunzel Diest
4. Hechtingsperspectief – Margot Tilsey – Balans Gent
5. Dialogisch perspectief – Hugo Ruymbeke – IPRR Mechelen
6. Oplossingsgericht perspectief – Geert Lefevere – Korzybski Brugge
7. De persoon van de therapeut – Gust Hermans – IPRR, Communicatiegroep Hasselt en RINO ZUID
8. Integratief model – Els Van Daele – IPRR – Mechelen

TIMING VAN DE OPLEIDING
De opleiding behelst een traject van een jaar opgevat als 2 inleidende dagen, 8 dagen over supervisie vanuit een specifiek systeemtheoretisch perspectief en 2 integratiedagen.
1. 30 januari 2018
2. 27 februari 2018
3. 20 maart 2018
4. 24 april 2018
5. 8 mei 2018
6. 29 mei 2018
7. 19 juni 2018
8. 4 september 2018
9. 25 september 2018
10. 23 oktober 2018
11. 20 november 2018
12. 11 december 2018

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING
Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:
Geert Lefevere: geert.lefevere1@telenet.be 0477 37 26 23
Els Van Daele: els.vandaele@iprr.be 0475 83 36 34

Voor administratieve kwesties kan u contact opnemen met de coördinator van het IPRR:
Tim Verleyzen: tim.verleyzen@iprr.be 0468 28 67 63
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1800.

De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening:
BE58 4312 0260 5179
Op naam van:
I.P.R.R.
Begijnenstraat 18 bus 9
2800 Mechelen
Er worden maximaal 15 kandidaten toegelaten.

LOCATIE te MECHELEN
De opleiding gaat door in De Lindepoort, Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen.
Deze site is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.