StartDatum
End Time
Locatie
Mechelen centrum

Inhoud

Ouderverstoting? Oudervervreemding! What’s in a name? Een systemische zoektocht

Ouders en kinderen die door een hoogconflictscheiding van elkaar vervreemden, met soms contactbreuk en afwijzing tot gevolg. Jammer genoeg  vinden deze situaties steeds vaker hun weg naar justitie en hulpverlening. Verhalen vol onrecht, conflict en pijn, verhalen die iedereen naar de keel grijpt. Verhalen waar we binnen hulpverlening, maar ook als maatschappij en justitie te weinig antwoorden kunnen bieden op dit moment.

Via deze inspiratiedag zoom ik samen met jullie in op deze situaties en ga ik met jullie in gesprek. Over waarom ik pertinent weiger om te spreken over ‘het ouderverstotingssyndroom’.  Over hoe ik het proces van oudervervreemding (h)erken en zie hoe verwoestend het is voor ouders én voor de ontwikkeling van hun kinderen.

What’s in a name? Maakt het dan zoveel uit hoe we dit noemen? Ik leg tijdens deze dag waarom dit heel belangrijk is. Want in de naam schuilt de visie waarbinnen je je aanpak vorm geeft. Dekt de term ouderverstoting de lading? Of herleidt deze term een erg complex proces tussen ouders en hun kinderen tot een eenzijdige act, namelijk de verstoting. Is de term vervreemding beter? Of contactbreuk? ‘Vervreemding’ impliceert een proces en vertrekt vanuit een relationeel gegeven, er treedt vervreemding op tussen een kind en één van zijn ouders, in een kind en tussen ouders. Vervreemding die soms leidt tot een contactbreuk. Vervreemding sluimert vaak al langer, soms zelfs al van voor de breuk tussen de ouders. Zelden is het een statisch gegeven. Het is zoveel meer dan ‘contactbreuk’.

Ik nodig jullie uit mee te zoeken naar een gepaste benadering. Ik vertel jullie over de weg die ik de voorbije jaren hierin heb afgelegd, met vallen en opstaan. Ik kijk naar oudervervreemding vanuit een systemisch perspectief. Elk lid van het voormalig gezin beïnvloedt wat er gebeurt, beïnvloedt de andere en beïnvloedt het conflict. Elk lid van het gezin heeft parallel aan mekaar ondersteuning nodig hebben om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het eigen gedrag en communicatie.

Ik deel met jullie mijn zoektocht naar een meersporenbeleid, een aanpak waar iedere betrokkene een proces kan en misschien zelfs moet gaan. Een aanpak die tijd vraagt en gericht is op een passende ouder-kindrelatie op lange termijn. Passend voor dit kind van deze ouders. Een unieke ouder-kindrelatie die zich toont in een samenspel van contact en emotionele beschikbaarheid op maat. Een zeer gevoelig evenwicht, een zoektocht naar grijstinten in een context die vooral zwart-wit is.

Via deze dag wil jullie aanzetten en inspireren om hier zelf mee aan de slag te gaan om deze ouders en kinderen in nood een kwaliteitsvol aanbod te doen. Zonder een syndroom te kleven op het hoofd van een kind dat enkel reageert om te overleven. Want deze kinderen zijn niet ziek. De opzet van deze dag is niet om een pasklaar antwoord te bieden. Deze zijn er, naar mijn aanvoelen nog niet. Met deze dag wil ik jullie prikkelen, inspireren, delen, …samen een verhaal schrijven rond deze complexe situaties.

Opleider: Vanessa Maes

Vanessa Maes is klinsch psycholoog ( VUB) en systeemtherapeute ( IPRR). Ze is de grondlegger van het Alianza project en was jaren verbonden aan CGG PassAnt vzw, waar ze ruime ervaring opdeed als psychotherapeute voor ouders in een hoogconflictscheiding. Momenteel heeft ze een privé praktijk waar ze ouders begeleidt in deze complexe scheidingen, maar ook bij rouw en verlies. Ze is mede-auteur van het boek “Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding”

Voor wie?

De opleiding richt zich naar hulpverleners en therapeuten die een bachelor of master behaalden in de humane wetenschappen

Praktisch

Door de onvoorspelbare context waarin we ons momenteel bevinden, staat er voorlopig geen nieuwe inspiratiedag gepland.
Indien je geïnteresseerd bent, kan je je kandidatuur doorgeven. Je zal dan op de hoogte gehouden worden wanneer er opnieuw ingepland wordt. Moest er interesse zijn om deze inspiratiedag ‘in-company’ te organiseren, dan kan er een offerte bij ons aangevraagd worden.
contactpersoon: Cinthe Lemmens (cinthe.lemmens@iprr.be)

Of schrijf je in via onderstaande knop

Schrijf je in

Kostprijs: 130 euro. De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179.

Plaats: Mechelen centrum, het juiste adres wordt later meegedeeld. De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille/.

Lesgevers

No items found.

StartDatum
End Time
Locatie
Mechelen centrum