Jaaropleiding supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Deze opleiding is een samenwerking tussen enerzijds de opleidingsinstituten IPRR vzw en Rapunzel vzw en anderzijds de Belgische Vereniging Voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS). Deze opleiding wordt gecertificeerd door Thomas More en valt binnen de postgraduaatsopleidingen.

OPZET VAN DE JAAROPLEIDING

Deze opleiding is bedoeld voor relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors die zich willen bekwamen in hun rol als systeemgericht supervisor. Het leerproces van de opleiding heeft als doel theoretische kennis, methodieken en vaardigheden op het gebied van systeemgerichte supervisie te integreren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van de eigen supervisiepraktijk en het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.

Binnen deze opleiding staat de praktijk en de persoon van de supervisor-in-opleiding centraal. Door middel van verschillende werkvormen, gebaseerd op relevante systemische perspectieven en videomateriaal van supervisiesessies, worden deelnemers gestimuleerd om hun leerproces te bevorderen. Reflectie op de positie en persoon van de supervisor in het supervisieproces vindt zowel persoonlijk als in groepsverband plaats.

Deelnemers worden verzocht om ten minste twee relevante supervisie-casussen in te brengen aan de hand van videomateriaal. Binnen een veilige context worden zij aangemoedigd om hun casusmateriaal te onderzoeken en te experimenteren met de aangereikte werkvormen, om zo hun eigen supervisorstijl te ontwikkelen.

Er zullen tijdens deze opleiding verschillende perspectieven op systeemgerichte supervisie aan bod komen. De verschillende erkende opleidingsinstituten geven vanuit hun expertise en eigenheid invulling aan deze opleiding.

Het volgen van de supervisorenopleiding is een noodzakelijk element om erkend te kunnen worden door BVRGS als systemische supervisor.

Data schooljaar 2024-2025, telkens van 9u30-17u:

25 sep 2024

9 okt 2024

13 nov 2024

4 dec 2024

18 december 2024

15 januari 2025

26 feb 2025

19 mrt 2025

2 apr 2025

23 apr 2025

7 mei 2025

21 mei 2025

VOOR WIE?
Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten & systeemcounselors die een opleiding willen volgen om systeemgericht supervisor te worden.
Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

VOORWAARDEN KANDIDATUUR
– Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut of systemisch counselor.
– Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
– Minstens 3 jaar BVRGS-lid
– Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende systemische supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor begeleid hebben op  aan de hand van een video-opname.

ETHISCHE CODE
Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code die in de opleiding zal overlopen worden, inclusief de afspraken betreffende het gebruik van videomateriaal en het informed consent formulier.

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING

Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan:

Els Van Daele: els.vandaele@gmail.com
0475 83 36 34

Bert De Lange: bert.de.lange@rapunzelvzw.be

Cinthe Lemmens: cinthe.lemmens@iprr.be

De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld.

LOCATIE te MECHELEN

De opleiding gaat door in centrum Mechelen, campus Thomas More Kruidtuin. De locatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Kostprijs: 2400€

NAVORMING en ERKENNING

Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen. Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren. Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist. Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd werd.

Lesgever(s)

Els Van Daele
Systeempsychotherapeut, seksuoloog, criminoloog, supervisor in de relatie-en gezinstherapie & systeemcounseling
Bert De Lange
Systeempsychotherapeut, supervisor in de Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Had je deze ook al gezien?

Deze opleidingen zouden je ook kunnen interesseren