Jaaropleiding supervisor in de gezinstherapie

Deze opleiding is een samenwerking tussen enerzijds de opleidingsinstituten IPRR vzw en CONTEXT/ UPC KULeuven en anderzijds de Belgische Vereniging Voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

OPZET VAN DE JAAROPLEIDING

Deze opleiding is bedoeld voor relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors die zich willen bekwaam maken in hun rol als supervisor. Het leerproces van de opleiding heeft als doel theoretische kennis, methodieken en vaardigheden op het gebied van systeemgerichte supervisie te integreren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van de eigen supervisiepraktijk en het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.

Binnen deze opleiding staat de praktijk en de persoon van de supervisor-in-opleiding centraal. Door middel van verschillende werkvormen, gebaseerd op relevante systemische perspectieven en videomateriaal van supervisiesessies, worden deelnemers gestimuleerd om hun leerproces te bevorderen. Reflectie op de positie en persoon van de supervisor in het supervisieproces vindt zowel persoonlijk als in groepsverband plaats.

Deelnemers worden verzocht om ten minste twee relevante supervisie-casussen aan te dragen aan de hand van videomateriaal. Binnen een veilige context worden zij aangemoedigd om hun casusmateriaal te onderzoeken en te experimenteren met de aangereikte werkvormen, om zo hun eigen supervisorstijl te ontwikkelen.


VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN

De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:

 • Inleiding én intro P0TT als rode draad doorheen alle supervisies (Geertje Walravens & Els Van Daele) 4/10/2023
 • Oplossingsgericht perspectief (Geert Lefevere & Els Van Daele)
  25/10/2023
 • Context KULeuven en IPRR – Feedbackgerichte supervisie (Karine Van Tricht)
  22/11/2023
 • Rapunzel – Ontwikkelingsperspectief (Greet Splinter)
  20/12/2023
 • Contextueel perspectief (Paul Hendrickx)
  17/1/2024
 • Interactie-Academie - Narratief perspectief (Sabine Vermeire)
  7/02/2024
 • Context - Dialogisch perspectief (Peter Rober)
  6/03/2024
 • EFT Belgium– Hechtingsperspectief (Katrien Lagrou)
  27/03/2024
 • Schemagericht perspectief (Annie Nuyts)
  17/04/2024
 • 4 eindwerken (Geertje Walravens & Els Van Daele)
  8/05/2024
 • 4 eindwerken (Geertje Walravens & Els Van Daele)
  5/06/2024
 • 4 eindwerken (Geertje Walravens & Els Van Daele)
  19/06/2023

Data voor het schooljaar 2024-2025:

25 sep 2024

9 okt 2024

23 okt 2024

13 nov 2024

4 dec 2024

18 dec 2024

15 jan 2025

29 jan 2025

12 feb 2025

26 feb 2025

19 mrt 2025

2 apr 20252

21 mei 2025

4 jun 2025

18 jun 2025

VOOR WIE?
Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten & systeemcounselors die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.
Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

VOORWAARDEN KANDIDATUUR
– Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut .
– Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
– Minstens 3 jaar BVRGS-lid
– Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben op verschilende tijdstippen aan de hand van een video-opname.

ETHISCHE CODE
Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code die in de opleiding zal overlopen worden, inclusief de afspraken betreffende het gebruik van videomateriaal en het informed consent formulier.

LOCATIE
De opleiding gaat door in Mechelen Centrum. Voor meer info kan men mailen naar els.vandaele@gmail.com, (inhoudelijke vragen) en geertjewalravens@gmail.com of cinthe.lemmens@iprr.be (organisatorische en praktische vragen).

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING

Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:
Geertje Walravens: geertjewalravens@gmail.com

Els Van Daele: els.vandaele@gmail.com
0475 83 36 34

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2400.

De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179.

LOCATIE te MECHELEN

De opleiding gaat door in centrum Mechelen.

De locatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

NAVORMING en ERKENNING

Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen. Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren. Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist. Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd werd.

Lesgever(s)

Els Van Daele
Systeempsychotherapeut, seksuoloog, criminoloog
Geertje Walravens
Relatietherapeut

Had je deze ook al gezien?

Deze opleidingen zouden je ook kunnen interesseren