KMO-Portefeuille

Maak gebruik van de kmo-portefeuille

Werkt u bij een Vlaamse kmo? U kunt gebruikmaken van de kmo-portefeuillesubsidies om voor een deel de programmakosten te financieren. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunt u een kmo-portefeuille aanvragen tot maximum 15.000 euro per jaar, gesubsidieerd door de overheid. Het jaarlijks subsidiebedrag wordt toegekend per kalenderjaar.
Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 40% steun met een plafondbedrag van 10.000 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro). Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 15.000 euro (opleidingsbudget is 50.000 euro)

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiering?
 Opleidingskost
 Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
 Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro
Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiering?
Deze kosten kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan de
dienstverlener/opleidingsinstituut.
 Btw
 Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag
 Kost van cursusmateriaal

Hoe de subsidie aanvragen?

Momenteel kunnen er jammer genoeg geen kmo-subsidies meer worden aangevraagd voor de supervisorenopleiding en het kortdurend aanbod.
Voor de therapie-opleiding en de counseloropleiding vindt u de procedure op https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/informatiegids_thomas_more.pdf.

Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat u eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer u een KMO-aanvraag indient.

Er moet met andere woorden eerst een inschrijving of overeenkomst zijn met het opleidingsinstituut. Het I.P.R.R. (Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie) is een geregistreerde dienstverlener, bij wie u dus terecht kunt voor gesubsidieerde opleidingen. Beste start u eerst de procedure op via de website www.kmoportefeuille.be. Vervolgens kan u dan via hen de betaling doen. Zij storten die dan door aan ons. Nadien hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Een handige demo helpt u snel op weg.

Bij uw eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO). Het erkenningsnummer van I.P.R.R. is DV.O236319.

Vragen?

Voor meer info, bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid of mail naar www.kmoportefeuille.be.
Bij I.P.R.R. kunt u met uw vragen terecht bij Tim Verleyzen, gsm +32 476 77 66 21, email timverleyzen.iprr@gmail.com. Voor meer info en recente updates kunt u terecht op www.kmo-portefeuille.be