Praktische informatie counseling opleiding

Deze opleiding komt in aanmerking voor subsidies via de KMO-portefeuille. Meer info vind je op https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/informatiegids_thomas_more.pdf. Het erkeningsnummer is DV. O103535.