Praktische informatie

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding zijn een aantal criteria belangrijk:

  • Basisdiploma: Master Psychologie, Master Orthopedagogiek, Master in de Geneeskunde (specialisatie Psychiatrie).
  • Therapeutisch mandaat: 5 cliëntsystemen per week in een therapeutisch mandaat

Meer info hierover kan je vinden op www.bvrgs.be

Deze opleiding systeempsychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen

Toelatingsprocedure

Kostprijs

2400 euro inclusief digitale reader. De opleiding kan betaald worden via de KMO-portefeuille. Meer info vind je op https://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/informatiegids_thomas_more.pdf. Het erkeningsnummer is DV. O103535.

Locatie
Thomas More, campus Kruidtuin, Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen