Leerprogramma

In het eerste opleidingsjaar staan drie leerlijnen centraal: theorie, supervisie en leertherapie. Er wordt vooreerst een overzicht gegeven van de belangrijkste systeemtheoretische stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende systeempsychotherapeuten. Telkens wordt de koppeling gemaakt met relevante casuïstiek. Systematisch worden de deelnemers elke opleidingsdag gesuperviseerd in hun huidig therapeutisch werken. In de leertherapie wordt op een systemische wijze aandacht besteed aan hoe het gezin van herkomst, zelfdefinities, mythes en vooronderstellingen de huidige therapeutische stijl beïnvloeden, en meer, wat deze betekenen in de verdere ontwikkeling van de persoon van de hulpverlener. Op een ervaringsgerichte wijze en aan de hand van systemische methodieken zoals circulair interviewen, werken met metaforen, enactment, sculpting, … wordt de ontwikkeling van de persoon van de therapeut centraal gesteld.

Leerinhoud

Belangrijkste systeemtheoretische stromingen zoals het structureel, communicatief, contextueel, oplossingsgericht, narratief en hechtingsperspectief.

Relevante thema’s systeempsychotherapeuten: hoe begin ik aan een systeemtherapeutisch proces?, twijfels van een beginnende therapeut, persoon van de therapeut als instrument, bewustwording van het eigen referentiekader, systemische basisvaardigheden zoals het stellen van circulaire vragen, hypothesen stellen, creëren van een veilige context, mandaatgebonden werken, werken met het genogram, meervoudige partijdigheid, werken met metaforen, hoe sluit ik een systeemtherapeutisch proces af? en ethische vraagstukken.

Lesgever(s)

Hadi Waelkens
Klinisch psycholoog, systeempsychotherapeut, seksuoloog, supervisor in de relatie-en gezinstherapie & systeemcounseling
Annemie Uyttersprot
Systeempsychotherapeut

Had je deze ook al gezien?

Deze opleidingen zouden je ook kunnen interesseren