Leerinhoud en –programma

In het vierde jaar worden er, in functie van de verschillende praktijkervaringen en vragen van de opleidelingen, gastdocenten uitgenodigd die een bepaalde expertise hebben verworven binnen het systemische werkveld en die supervisie geven rond specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld de plaats van seksuele thema’s, fysieke handicap, rouw, gezinnen met jonge kinderen, … in therapie. De supervisie wordt in het vierde opleidingsjaar gegeven door twee supervisoren, die ieder vanuit hun systemisch model, werkervaring en therapeutische stijl superviseren. De bedoeling van deze werkwijze is dat de student uiteenlopende benaderingen kan ervaren (er is uiteraard niet één manier om supervisie te doen).

Het vierde jaar is een supervisie- én een integratiejaar. Waar komt een systeemtherapeut uit als hij of zij de verschillende reflecties op de persoonlijke kwaliteiten, op de therapeutische praktijk en op de theoretische modellen samenbrengt? Hoe ziet het intern werkmodel van de therapeut er uit? Hoe kan deze integratie de ontwikkeling van de professionele identiteit ondersteunen? Hoe kunnen deze verschillende elementen de opbouw van een therapeutische alliantie ten goede komen?

In het vierde jaar wordt het opleidingsproces afgesloten op basis van een eindwerk waarin het beschrijven van een eigen systeemtherapeutische stijl op de therapeutische praktijk en de professionele identiteit het belangrijkste thema is.

Lesgever(s)

Els Van Daele
Systeempsychotherapeut, seksuoloog, criminoloog, supervisor in de relatie-en gezinstherapie & systeemcounseling
Tim Verleyzen
Klinisch psycholoog, systeempsychotherapeut, supervisor in de relatie-en gezinstherapie & systeemcounseling

Had je deze ook al gezien?

Deze opleidingen zouden je ook kunnen interesseren